Gestuurdheid

Getuienis

Ons, die NG Gemeente van Swakopmund is draers van die Goeie Nuus dat God  deur Jesus nie alleen die hele skepping met homself versoen het nie maar ook ons in ‘n hegte verhouding met Hom en met mekaar wil verenig.

Ons gemeente is dus by verskeie aksies betrokke as getuienis van ons geloof in Jesus Christus ons Heer.

Kunene informasie

Informasie oor kospakkies

Informasie oor events

Gestuurdheid

Elkeen in wie die Gees van God woon, moet diensbaar wees aan die Here en aan mense, daarom kom woon die Heilige Gees in jou en rus jou toe met krag van bo.

Ons word ook as kerk van die Here toegerus deur die Gees om God se gestuurdes te wees in hierdie wêreld.

Ons as gemeente is dus betrokke by die volgende aksies om ons roeping uit te leef as gestuurdes.

Informasie oor kursusse

Informasie oor bewusmaking

Informasie oor interaksie

Informasie oor uitreik aksies